Privacy Verklaring

Privacyverklaring Miiek Decoration
Wij willen u graag informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd naar aanleiding van een wetswijziging. Bekijk onze verklaring dus regelmatig om verwarring te voorkomen.

• Miiek Decoration
Wij zijn een online webwinkel die zich bezighoudt met het verkopen van stationery, kado artikelen en feest artikelen. Miiek Decoration verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Contactgegevens:
Miiek Decoration 
Bovenkerkseweg 9
2821 XS Stolwijk
info@Miiek.com
http://www.Miiek.com


• Doel van de gegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht (voor aanhef) - Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Miiek Decoration verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Miiek Decoration verwerkt ook persoonsgegevens als
wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

• Ontvangers
Miiek Decoration verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Miiek Decoration blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
- Mailchimp; Voor het verzenden van de nieuwsbrief
- PostNL; Voor het leveren van goederen
- Mijnwebwinkel; Voor het de website
- Outlook; voor het mail verkeer
- Mollie; voor uw betalingen


• Opslag periode
Miiek Decoration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
- Nieuwsbrief; Deze gegevens (zoals naam en mailadres) worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich uitschrijven wanneer u dat wilt.
- Contact opnemen; Op het moment dat u contact opneemt met Miiek Decoration via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
- Na het aangaan van een overeenkomst; Deze gegevens: Naam, geslacht, adres, email, telefoon, bankgegevens. Worden tot maximaal een jaar opgeslagen.

• Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miiek Decoration neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Miiek.com

• Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Miiek Decoration gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

• Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miiek Decoration en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Miiek.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Miiek Decoration wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

© 2014 - 2021 Miiek decoration | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel